Hvorfor er sprogudvikling vigtigt?

Barnet lærer ikke sprog af sig selv, men derimod i samspil med de personer, som er vigtige for det. Derfor er du er som forælder den vigtigste person i forhold til at lære barnet sprog.
En god sprogudvikling tidligt i livet gør det ikke blot lettere for barnet at begå sig socialt og giver mindre sandsynlighed for isolation og ensomhed, men gør det også lettere for barnet at lære. Hvis man aktivt har opmuntret barnets nysgerrighed og ønske om viden om sprog og bogstaver bliver det også lettere for barnet at starte i skole og lære at læse og skrive, når det har en god bund at starte ud fra. 

Evnen til at bruge sprog giver godt selvværd.

Sprog giver barnet bedre mulighed for at udtrykke sig om sine følelser og sin egen krop.

Sprog giver mulighed for interaktion med andre mennesker - både børn og voksne.

Sprog giver adgang til viden. Og senere hen uddannelse.

Kathrine Pachniuk