EARLY LITERACY

Early eller tidlig literacy handler ikke om at klare tests bedre eller få bedre karakterer - det er en positiv sideeffekt, men ikke formålet. Det handler heller ikke om at barnet skal lære at læse og skrive, før de starter i skole.

Det handler om at give barnet en god start sprogligt, inspirere barnet til læsning som underholdning og leg og dermed også til læring. Ikke blot i skolesammenhæng, men i livet.

Hvor meget der tales med og til børn de første 3 år af deres liv har betydning for resten af deres liv. Der er børn der lærer 7 nye ord om dagen helt fra fødslen, men der er også børn der kun lærer 2. Den forskel er svær at rette op på senere i livet. Når de først starter i skole, er der så mange nye input og ting de skal lære, at der ikke er kognitiv kapacitet til også at lære de ord, de er bagud. Derfor er fokus på early literacy så utrolig vigtigt - både i daginstitutionerne, men bestemt også i hjemmene.

En ekstra bonus ved at læse med børnene hver dag udover at de udsættes for nye ord på daglig basis er desuden at de får et godt forhold til bøger, ikke som lektier, men som underholdning og hyggeligt samvær med forældre eller værger. Det er også et pusterum i en travl hverdag og en øvelse i fordybelse og koncentration. Det udvikler fantasien og kreativitet og gør børnene nysgerrige efter at lære.

ACS_0304.jpg
Literacy er menneskets kompetence til at afkode, forstå og anvende tegn som fx bogstaver, tal, diagrammer, grafer, tegning og billeder. En forudsætning for literacy er talesprog og pragmatisk forståelse.
— Nationalt Videncenter for læsning, 2018