HVAD ER 1000 BØGER?

Vores mission er at få læsningen tilbage i hjemmene. Læsning har efterhånden fået et ry som udelukkende værende noget der hører skolen til -  lektier og en sur pligt for både børn og forældre. Læseglæden og den gode oplevelse bliver opslugt af læsebånd og formaninger om '20 min om dagen'.
Det er en skam, for læsning er ikke blot nødvendigt for at kunne studere og blive klogere i skolen. Læsning udvikler os som mennesker. Læsning lærer barnet empati, koncentration og sætter hjernen på arbejde. Det udvikler fantasi, lærelyst og kreativitet.

Projektet her har til formål at hjælpe med at få mere sprog og læsning ind i hverdagen, så børnene har et godt ordforråd og er ivrige efter at komme i gang med at lære, når de starter i skole. Det har til formål at skabe læselyst og -vaner helt fra børnene er små. Og udover alle de fordele der er ved tidlig literacy og læsning generelt, så undgår man også en del konflikter senere hen, når barnet skal til at læse 20 min om dagen, hvis barnet i forvejen synes det er sjov aktivitet som det gerne vil bruge tid på og ikke blot lektier.

HVAD BETYDER #1000BØGER?

Det betyder, at I vil have læst 1000 bøger, før barnet starter i skole. Som en hyggelig familieaktivitet, som godnathistorie, som leg og læring. Det betyder, at bogstaver og skrivning bliver en daglig og helt naturlig del af jeres hverdag - uden at det betyder at barnet skal lære at læse og skrive, før det starter i skole. Det er ikke det, der er formålet. Det er at skabe en god sprogforståelse og lyst til at lære videre.

DET LYDER AF VIRKELIG MEGET

Det er det også, det er netop pointen - man skal arbejde for gode vaner - men hvis man deler det ud på de 6 år, der går fra barnet bliver født til det starter i skolen er det under en bog om dagen. Nogle dage læser man 0 - andre dage læser man 5 - og de fleste vil have læst langt flere end 1000, hvis de starter tidligt. Det skal ikke være en pligt, det skal være en helt naturlig del af barnets hverdag, og det er helt okay at der er nogle dage, hvor det ikke passer ind. Men læsning er også en mulighed for at sætte farten ned og få et øjebliks afstresning i hverdagen sammen - så det kan godt betale sig at gøre plads til det. Hver dag.

 

IMG_2685.jpg
“I’m wondering what to read next.” Matilda said. “I’ve finished all the children’s books.”

— ROALD DAHL, MATILDA